Nyheder

December 2017

Bernard Eric Jensen, Historiebevidsthed/fortidsbrug – teori og empiri, Historia, 2017.

November 2017

Bernard Eric Jensen, Historisk identitet, bevidsthed og viden, i A. Ahle & C. Vollmond (red.), Historiedidaktik, Columbus, 2017, s. 9-23.

Bernard Eric Jensen, Danmarkshistorie er identitetspolitik. Hvordan tackler DR og faghistorikere den udfordring?, bearbejdede pp-slides fra oplæg ved seminaret Danmarkshistorier i 2017 – hvorfor og hvordan på Roskilde Universitet d. 17. november 2017. De kan ses her.

Bernard Eric Jensen interviewet af Morten Mikkelsen om DRs Historien om Danmark til Kristelig Dagblad d. 1. november 2017.

Artiklen ‘Historiestrid er en strid om, hvem det danske ‘vi’ er’ kan ses her:

Artiklen ‘Det er vores historie, men hvem er ‘vi’?’ kan ses her:

Oktober 2017

Bernard Eric Jensen i samtale med Ane Saalbach og Bent Blüdnikow om tv-serien Historien om DanmarkDR 2 Dagen d. 23. oktober 2017.

Juni 2017

Bernard Eric Jensen med i et interview om Hvem er folket?, Grænsen. Magasin om mindretal, sprog og kultur, 79. årg., nr. 3, 2017, s.12-16. Det kan ses her.

April 2017

Bernard Eric Jensen med i et interview om Danmarkshistorie er ikke bare historie – det er konflikt og politik, Jyllands-Posten, d. 9. april, 2017. Det kan ses her.

Marts 2017

Bernard Eric Jensen, Historiedidaktiske brudflader, bearbejdede pp-slider fra et foredrag ved VIA University College, Aarhus C. d. 9. marts 2017. De kan ses her.

November 2016

Bernard Eric Jensen, Konkurrerende historiebegreber – baggrund, kendetegn, brugbarhed, bearbejdede pp-slides fra et oplæg ved seminaret Over alle grenser, Norsk lokalhistorisk institut, Oslo, Norge, d. 10. november, 2016. Den kan ses her .

Juni 2016

Bernard Eric Jensen i samtale med Steen Bille og Roni Ezra om tyske og danske film vedr. den 2. verdenskrig, DRs Filmland på P1, d. 15. juni 2016.

Bernard Eric Jensen, En up-to-date videnskabsteori?, temp – tidsskrift for historie, nr. 12, 2016, s.191-202. Det er en anmeldelse af D. Budtz Pedersen m.fl. (red.), Kampen om disciplinerne – Viden og videnskabelighed i humanistisk forskning, 2015.

April 2016

Bernard Eric Jensen, Åsteder som fortidsbrug – faglige og identitetspolitiske udfordringer, bearbejdede pp-slides fra et oplæg ved konferencen Fra åsted til minnested, Stiftelsen Arkivet, Kristiansand, Norge d. 28. april 2016. De kan ses her.

Marts 2016

Bernard Eric Jensen, Sydsvensk historiedidaktik – på slingrekurs, Scandia, 81:2, 2015, s.111-123. Den kan ses her.

Januar 2016

Bernard Eric Jensen, Hvem ejer kulturarven?, bearbejdede pp-slides fra et oplæg ved konferencen Kulturarv og brugerinddragelse – hvem, hvorfor, hvordan, Vesthimmerlands Museum, Aars d. 21. januar 2016. De kan ses her.

December 2015

Bernard Eric Jensen, At gøre fortider nærværende – fagfolks tilgange til reenactment, i Tove Kruse & Anette Warring, Fortider tur/retur. Reenactment og historiebrug, Samfundslitteratur, 2015, s. 115-140. Link: http://samfundslitteratur.dk/bog/fortider-turretur

November 2015

Bernard Eric Jensen, Historiebevidsthed – i teori og praksis, bearbejdede pp-slides fra et foredrag ved VIA University College, Aarhus d. 12. november 2015. De kan ses her.

Oktober 2015

Bernard Eric Jensen, oplæg om Vi er alle samtidsengagerede og fremadrettede fortidsbrugere ved TIMO TALKS d. 20. oktober 2015, Timotheuskirken i Valby. Link: http://www.timotalks.dk/bernard-eric-jensen/

September 2015

Bernard Eric Jensen, indlæg om Hvem ejer kulturarven? ved Golden Days seminaret Hva’ mæ kulturARVen?, Københavns Universitet, Amager d. 10. september 2915. Det kan læses her.

Bernard Eric Jensen i samtale med Josefine Albris og Michael Bøss om Kulturarv og kulturarvsforvaltning, DR P1 Eftermiddag d. 8. september, 2015.

August 2015

Bernard Eric Jensen, Forvaltning af kulturarv – en demokratisk udfordring, i udstillingskataloget Heritage is commoning, A. Scherfig m.fl. (red.), Forlaget Nemo, 2015, s. 72-85.

Juni 2015

Bernard Eric Jensen, anmeldelse af E. Sandmo, Tid for historie, 2015, [N] Historisk Tidsskrift, hf. 2, 2015, s.335-339. Den kan ses her.

April 2015

Bernard Eric Jensen i samtale med Kristian Handberg og Anders Lundager Madsen om Gemme eller glemme? Er vi egentlig et samfund, der glemmer eller gemmer? i radioprogrammet Einfach. Link: http:// www.braingaingroup.com/gemme-eller-glemme/.

Bernard Eric Jensen, Fortidsbrug i det postnationale Danmark, bearbejdede pp-slides af mit oplæg ved Historielærerforeningens regionskursus Folk, nation og fortidsbrug, Fredericia 15. april 2015. De kan ses her.

Bernard Eric Jensen, Dansk demokrati – et identitetspolitisk konfliktfelt, bearbejdede pp-slides af mit oplæg ved Falihos’ årskonferennce om Danskhed på skoleskemaet, Fredericia 11. april 2015. De kan ses her.

Bernard Eric Jensen, En useriøs og fordumsfuld polemiker. Det er et indlæg på historieweb.dk og kommentar til Thomas Aastrup Rømers kritik af min tilgang til historie og historiedidaktik (findes også på historieweb.dk). Den kan ses her.

Februar 2015

Interview med Bernard Eric Jensen, Historie er livets lærermester, Festivalavisen Historiske Dage 2015 d. 21.02.15. Det kan ses her.

Oktober 2014

Bernard Eric Jensen, Jelling som historiebevidsthed, bearbejdede PowerPoint-slides fra et oplæg ved Historielærerens dag, Nationalt videncenter for historie- og kulturarvsforvaltning i Jelling d. 22.10.2014. De kan ses her.

Bernard Eric Jensen i samtale med Ulla Nedergård Pedersen om tv-serien ‘1864’ i DR’s Deadline d. 14.10.2014.

September 2014

Bernard Eric Jensen i samtale med Anette Warring om fortidsbrug og ‘living history’ i programmet Romerriget (uge 37, 2014) på Radio 24/syv.

Bernard Eric Jensen, Historie – fortidsbrug og erindringsspor, Aarhus Universitetsforlag, 2014. Heri defineres historie som menneskers fortidsbrug, og der skelnes mellem (i) arkaisk, (ii) skriftbaseret, (iii) moderne og (iv) postmoderne fortidsbrug. For nærmere oplysninger klik her.

Maj 2014

Bernard Eric Jensen, Historisme (3. rev. og udv. udgave) i F. Collin & S. Køppe (red.) Humanistisk videnskabsteori, Lindhardt og Ringhof, 2014. Kapitlet omfatter nu også en analyse af den nye form for litterær historisme (New Historicism).

Februar 2014

Bernard Eric Jensen i samtale med Dorthe Berntsen om erindring i programmet Romerriget (uge 7 2014) på Radio24syv.

September 2013

Bernard Eric Jensen, Historiedidaktiske udfordringer, der trænger sig på, bearbejdede PowerPoint-slides fra et oplæg på Historiestudiet, Aarhus Universitet, september 2013. De kan ses her.

Bernard Eric Jensen, Forvaltning af kulturarv – en faglig og demokratisk udfording, bearbejdede PowerPoint-slides fra et oplæg ved et seminar om Bruk af kulturarv ved Høgskolen i Telemark, Bø, Norge, september 2013. De kan ses her.

Januar 2013

Bernard Eric Jensen, Forskning i fortidsbrug – på vej fra bindestregshistorie til fagligt nybrud, bearbejdede PowerPoint-slides fra oplæg ved et nordisk seminar om Historiebrugere og erindringsarbejde, Roskilde, januar 2013. De kan ses her.

November 2012

Bernard Eric Jensen, Ondt i historien – mellem erindring og glemsel, i B. Seland (red.), Den vanskelige historien. Agderseminaret 2011, Høyskoleforlaget, 2012. Artiklen kan downloades her.

August 2012

Interview om ‘hukommelse og fællesskab‘ med Bernard Eric Jensen, DR1 Apropos d. 7. august, 2012. Bl.a. om, hvorfor begrebet ‘erindringsfællesskab’ er at foretrække frem for begrebet ‘kollektiv erindring’, og om forsøg på at topstyre det fælles erindringsarbejde ved at udarbejde forskellige slags kanoner.

Juni 2012

Bernard Eric Jensen, Et historiedidaktisk overblik, i Thomas Binderup m.fl. (red.), Historiepædagogik, Kvan, 2012. Der skelnes heri mellem: en (i) centralstyret, (ii) fagstyret og (iii) brugerstyret historiedidaktik.

Bernard Eric Jensen, Medborgerskab – historiseret, i Trond Solhaug m.fl. (red.), Skolen, nasjonen og medborgaren, Trondheim, 2012. Artiklen kan downloades her. Bogen er et festskrift til den norske historiedidaktiker Svein Lorentzen, der tog del i evalueringen af historie i gymnasiet i 2001, og i den skelnes der bl.a. mellem en (i) ahistorisk, (ii) evolutionær og (iii) revisonistisk historiebevidsthed.

April 2012

Bernard Eric Jensen, Historiebrug – et fagligt nybrud?, PowerPoint-slides fra forelæsning på Roskilde Universitet d. 23.04.2012. De kan ses her.

Januar 2012

Bernard Eric Jensen, Historiebevidsthed – en nøgle til at forstå og forklare historisk-sociale processer, i Historiemedvetande – historiebruk, (= Historiedidaktik i Norden bd.9), Malmö, 2012. Det drejer sig om mit oplæg til Nordisk Historikermøde 2011 i Tromsø, Norge. Den kan downloades her.her.