Historieteori

Historieteori, et historiefagligt begreb, der betegner dels analyser af, hvad der kendetegner historieforskning somvidenskab, dels diskussioner af, hvad der udgør historieforskningens genstandsområde – altså historievidenskabens forskningsfelt. I en tysk sammenhæng taler fagfolk ofte om historik og i en anglo-amerikansk sammenhæng om analytisk historiefilosofi, hvorimod fagfolk i en dansk sammenhæng vil bruge termen historieteori. Der kan være en indre logisk sammenhæng mellem, hvordan fagfolk forstår historieforskningens videnskabskarakter og dens genstandsfelt. Gads Historieleksikon, 4.udg., 2009, s. 246.

Bernard Eric Jensen, Læghistorie – status og relevansHistorisk Tidsskrift 121:2021, 201-221.

Bernard Eric Jensen, Exploring Human Subjectivity. Barbara Taylor’s AutobiographiesLife Writing 16:4, s.601-615.

Bernard Eric Jensen, Anmeldelse af Tor Eigil Førland Values, Objectivity, and Explanation in Historiography, 2017 (N) Historisk tidsskift, nr. 4, 2018, s.379-382.

Bernard Eric Jensen, anmeldelse af E. Sandmo, Tid for historie, 2015, [N] Historisk Tidsskrift, hf. 2, 2015, s.335-339. Den kan ses her.

Bernard Eric Jensen, “At handle i tid og rum. Et socialkonstruktivistisk historiebegreb“, Historisk Tidsskrift, bd. 111, 2011. Artiklen kan downloades her.

Bernard Eric Jensen, “Re-imagining a People: Towards a Theory of Peoplehood as Social Imaginary”, i M. Böss (red.), Narrating Peoplehood amongst Diversity, Aarhus University Press, 2011.

Bernard Eric Jensen, “Tid og historie“, temp – tidsskrift for historie, bd. 1, 2010. Du kan downloade filen her.

Bernard Eric Jensen, Hvad er historie, 2010. Se under bøger.

Bernard Eric Jensen, “Fra materialistisk samfundshistorie til socialkonstruktivistisk kulturhistorie – en status“, Historie, 2009. Artiklen kan downloades her.

Bernard Eric Jensen, “Historiefagets ontologi – en replik“, Historisk Tidsskrift, bd. 105, 2005. Artiklen kan downloades her.

Bernard Eric Jensen, “Et utidsvarende historiebegreb“, Historisk Tidsskrift, bd. 104, 2004. Artiklen kan downloades her.

Bernard Eric Jensen, “Faghistorikeres historiebegreb: baggrund, kendetegn og virkninger“, Historisk Tidsskrift, bd. 104, 2004. Artiklen kan downloades her.

Bernard Eric Jensen, Historie – livsverden og fag, 2003. Se under bøger.

Bernard Eric Jensen, “Teoriens årti – 70’erne revisited“, i N. de Coninck-Smith et al. (red.). Historiens kultur. Fortælling – kritik – metode, 1997. Artiklen kan downloades her.

Bernard Eric Jensen, “Om dansk faghistorie“, Kritik, nr. 130, 1997. Artiklen kan downloades her.

Bernard Eric Jensen (medforfatter), “Dansk faghistorie i 90’erne“, Noter om historie og undervisning, nr. 137, 1997. Artiklen kan downloades her.

Bernard Eric Jensen, “Selvrefleksion i dansk faghistorie – en status“, Historisk Tidsskrift, bd. 96, 1996. Artiklen kan downloades her.

Bernard Eric Jensen (medforfatter), “Humanistisk historieformidling – i komparativ belysning. En projektbeskrivelse“, i B.E. Jensen et al. (red.), Erindringens og glemslens politik, 1996. Artiklen kan downloades her.

Bernard Eric Jensen, “Opbrud og nytænkning. Hvordan kommer vi videre?“, i Det kulturhistoriske opbrud, (= Den jyske historiker, ekstra nr.), 1991. Artiklen kan downloades her.

Bernard Eric Jensen, “Kulturhistorie – et nyt og bedre helheldsbegreb?“, Historisk Tidsskrift, bd. 90., 1990. Artiklen kan downloades her.

Bernard Eric Jensen, “Childhood history as socialization history“, i P. Aasen (red.), Historical Perspectives on Childhood, 1990. Artiklen kan downloades her.

Bernard Eric Jensen, “Identitet som faghistorisk forskningsfelt“, Historiedidaktik i Norden, bd.2, 1985. Artiklen kan dowmloades her.

Bernard Eric Jensen, “Historie- og tidsbevidsthed som forskningsfelt: begrebanalytiske og socialhistoriske betragtninger“, i Tidsopfattelse og historiebevidsthed, (= Studier i historisk metode, bd. 18), 1985. Artiklen kan downloades her.

Bernard Eric Jensen & Katherine O’Doherty Jensen, “Cultural materialism as social theory. A discussion paper“, seminaroplæg ved KUA, 1979. Artiklen kan downloades her.