Oversigt

 • Bernard Eric Jensen
  Udvalgte faglige publikationer:

  2015

  • “Sydsvensk historiedidaktik – på slingrekurs”, Scandia 81:2.
  • “At gøre fortider nærværende – fagfolks tilgange til reenactment”, i T. Kruse & A. Warring (red.), Fortider – tur/retur. Reenactment og historiebrug, Samfundslitteratur.
  • “Forvaltning af kulturarv – en demokratisk udfordring”, i A. Scherfig (red.), Heritage is commoning, Forlaget Nemo.
  • Anmeldelse af E. Sandmo, Tid til historie, 2015, [N] Historisk Tidsskrift, hf. 2, 2015, s.335-339.
  • 2014

   • Historie – fortidsbrug og erindringsspor. Aarhus Universitetsforlag.
   • “Historisme”, i F. Collin & S. Køppe (red.), Humanistisk videnskabsteori, (3. rev. og udv. udg.), Lindhardt og Ringhof.

   2012

   • “Ondt i historien – mellem erindring og glemsel”, i Bjørg Seland (red.), Den vanskelige historien, Høyskoleforlaget.
   • “Medborgerskab – historiseret”, i Trond Solhaug et al. (ed.), Skolen, nasjonen og medborgaren, Trondheim.
   • “Et historiedidaktisk overblik”, i Thomas Binderup et al. (ed.), Historiepædagogik, Kvan.
   • “Historiebevidsthed – en nøgle til at forstå og forklare historisk-sociale processer”, i Historiemedvetande – historiebruk, (= Historiedidaktik i Norden bd.9), Malmö.

   2011

   • ”At handle i tid og rum. Et socialkonstruktivistisk historiebegreb”, Historisk Tidsskrift, bd. 111.
   • ”Re-imagining a People: Towards a Theory of Peoplehood as Social Imaginary”, i M. Böss (ed.), Narrating Peoplehood amongst Diversity, Aarhus University Press.
   • “Historiefag og historiepolitik”, Slagmark. Tidsskrift for idéhistorie, nr. 60.

   2010

   • Hvad er historie. Akademisk Forlag.
   • “Tid og historie”, Temp: tidsskrift for historie, bd. 1.
   • ”Historiebevidsthed: i medvind og modvind”, Historie & Samfundsfag, nr. 1
   • ”Indførelsen af en obligatorisk historiekanon: et didaktisk eksperiment”, Historie & Samfundsfag, nr.3.
   • ”Henrik Skovgaard Nielsen: pragmatiker og banebryder”, Noter om historie og undervisning, nr.187.

   2009

   • ”Using a Past. Magistra Vitae Approaches to History”, i A. Eriksen et al. (ed.). Negotiating Pasts in the Nordic Countries: Interdisciplinary Studies in History and Memory, Nordic Academic Press.
   • ”Et funktionelt kildebegreb: erkendelsesfremskridt eller faglig deroute?”, Historie, nr. 1.
   • ”Fra materialistisk samfundshistorie til socialkonstruktivistisk kulturhistorie: en status”, Historie, nr.2.
   • ”Et fag i splid med sig selv: antikvarisk eller pragmatisk historiebrug”, Noter om historie og undervisning, nr. 182.
   • ”Retten til at definere en kulturarv”, Arkæologisk Forum, nr. 20.

   2008

   • Kulturarv: et identitetspolitisk konfliktfelt, Gads Forlag.
   • ”Usable Pasts: Comparing Approaches to Popular and Public History”, i P. Aston et al. (ed.). People and Their Pasts. Public History Today, Palgrave Macmillan.
   • (medforfatter): ”Nordic National Histories”, i S. Berger et al. (ed.). The Contested Nation, Palgrave Macmillan.
   • ”Danmarkshistorier som identitetspolitik”, Historie, nr. 1.
   • ”Et historiedidaktisk opgør: svar på tiltale”, Historisk Tidsskrift, bd. 108.
   • ”Kulturarv: et nyt politisk slagord”, Historie & Samfundsfag, nr. 4.
   • ”Faglighed og identitetspolitik”, 1066, bd. 38, nr. 2.

   2007

   • Fag og faglighed: et didaktisk morads, Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag.
   • ”Når faglighed går i selvsving”, Asterisk, nr. 33.

   2006

   • ”Historiebrugsdidaktik: om at etablere en ny slags historiedidaktik”, i S. Ongstad (ed.), Fag og didaktikk i lærerutdanning, Universitetsforlaget.
   • ”Harald Welzer som erindringsforsker: en viderefører af Halbwachs-traditionen?”, Antropologi, nr. 52.
   • ”At forvalte kulturarv: en identitetspolitisk arbejds- og kampplads”, i P. Aronsson (ed.). Demokratisk kulturarv?, Linköpings Universitet.
   • ”Danske skolesyn – historiseret”, Kvan, bd. 26, nr. 74.
   • ”En re-traditionalisering af historiefaget”, Historie & Samfundsfag, nr. 4.

   2005

   • ”Counterfactual History and its Educational Potential”, i P. Kemp (ed.), History in Education, Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag.
   • “Historiefagets ontologi – en replik”, Historisk Tidsskrift, bd. 105.

   2004

   • “Faghistorikeres historiebegreb: baggrund, kendetegn og virkninger”, Historisk Tidsskrift, bd. 104.
   • ”Om at skifte (fag)didaktisk paradigme: en eksemplarisk historie?”, i K. Schnack (ed.). Didaktik på kryds og tværs, Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag.
   • ”Den fortsatte kamp om det historiedidaktiske historiebegreb”, i Hvor går historiedidaktikken?, (= Historiedidaktik i Norden, bd.8).
   • ”At føre identitetspolitik i et demokrati: en problemudredning”, i O. Korsgaard (ed.). Medborgerskab, identitet og demokratisk dannelse, Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag.

   2003

   • Historie – livsverden og fag, Gyldendal.
   • ”En offensiv historiedidaktik – baggrund, kendetegn, opgave”, i M.-B. Ohman Nielsen et al. (ed.). Fagdidaktikk på offensiven, Højskolen i Agder.
   • ”En flabet og folkekær fagmand – Søren Mørch som historieskriver”, i R. Dahlberg et al. (ed.). Anvendt historie, Gyldendal.

   2002

   • ”Writing European History – the Danish Way”, I A. Pók et al. (ed.). European History: Challenge for a Common Future, (= Shaping European History bd.3).

   2001

   • (medforfatter): Gads Historieleksikon, Gads Forlag – 2.udv. udg., 2003, 3. udv. udg., 2006, 4. udv. udg., 2009.

   2000

   • ”In the footsteps of a father. The handling of a legacy in the 20th century Danish debate on method and theory”, I F. Meyer et al. (ed.). Nordic Historiography in the 20th Century,  (= Tid og Tanke, bd. 5).
   • “History and the politics of identity: Reflections on a contested and intricate issue”, i Bruk og misbruk av historien, (= Historiedidaktik I Norden, bd.7).
   • “History in schools and in society at large: reflections on the historicity of history teaching”, i The Missues of History, Council of Europe.
   • “Historie som erindring – på sporet af menigmands historiebrug”, i B.E. Jensen (ed.). At bruge historie – i en sen/postmoderne tid. Roskilde Universitetsforlag.

   1999

   • (medforfatter): At formidle historie – vilkår, kendetegn, formål. Roskilde Universitetsforlag.
   • ”Den faghistoriske biografi – som eksperimentarium betragtet”, i A.B. Richard et al. Livet fortalt – litteraturhistoriske og faghistoriske biografier i 1990erne. Roskilde Universitetsforlag.

   1997

   • ”Danmarkshistorie – en genre i opløsning?”, i B.E. Jensen et al. Danmarkshistorier – en erindringspolitisk slagmark. Roskilde Universitetsforlag.
   • ”Teoriens årti – 70’erne revisited”, i N. de Coninck-Smith et al. (ed.). Historiens kultur. Fortælling – kritik – metode. Museum Tusculanums Forlag.
   • ”Om dansk faghistorie”, Kritik, nr. 130.
   • ”Fagets dobbeltansigt – videnskab og politik i dansk faghistorie”, i Mangfoldighedens pris. Dansk faghistorie – en status, (= Den jyske historiker, nr. 75-76).
   • ”Historiemedvetande – begreppsanalys, samhällsteori, didaktik”, C. Karlegärd et al. (ed.). Historiedidaktik. Studentlitteratur.

   1996

   • ”Selvrefleksion i dansk faghistorie – en status”, Historisk Tidsskrift, bd. 96.
   • ”Historiebevidsthed og historie – hvad er det?”, i H. Brinckmann et al. (ed.). Historieskabte såvel som historieskabende. 7 historiedidaktiske essays. OP-Forlaget.
   • ”Historie som læreproces”, i M. Morsing et al. (ed.). Læreprocesser i virksomheden. Dansk Industri.
   • ”Historieformidling og erindringspolitik – i mindefesternes æra”, i B.E. Jensen et al. (ed.). Erindringens og glemslens politik. Roskilde Universitetsforlag.

   1995

   • ”Dansk identitetshistorie II”, Historisk Tidsskrift, bd. 95.
   • ”Historisme”, i F. Collin et al. (ed.). Humanistisk videnskabsteori. DR-Forlaget – 2.  udv. udg., 2002.
   • ”Folk og fag”, Historieformidling, (= Den jyske historiker ekstra nr.).
   • (medforfatter): ”Humanistisk historieformidling – i komparativ belysning. En projektbeskrivelse”, Historieformidling, (= Den jyske historiker ekstra nr.).

   1994

   • Historiedidaktiske sonderinger. Danmarks Lærerhøjskole.

   1993

   • ”A new kind of history? Changing ideals in Danish historical research”, Europa. European Review of History, bd. 1.

   1992

   • ”Dansk identitetshistorie I”, Historisk Tidsskrift, bd. 92.

   1991

   • ”Det engelsk imperium 1688-1850”, i Rule Britannia. De britiske Øer 1688-1990, (= Den jyske historiker, nr. 54-55).

   1990

   • ”Kulturhistorie – et nyt og bedre helhedsbegreb?”, Historisk Tidsskrift, bd. 90.
   • ”Childhood history as socialization history”, i P. Aasen (ed.). Historical Perspectives on Childhood. Norwegian Centre for Childhood Research.

   1988

   • “Stavnsbåndsjubilæer som politisk teater”, i 1788 I 1988. Traditionen utro, (= Den jyske historiker, nr. 45).
   • “Frankrig set med britiske øjne 1780-1820: eksemplarisk ven eller fordærvet fjende?”, i K.K. Kristiansen et al. (ed.). Fjendebilleder og fremmedhad. FN-Forbundet.

   1987

   • “Historiografi: historikernes læremester? Refleksioner over et uløst problem”, i. I. Norrlid et al. (ed.). Över gränser. Festskrift til Birgitta Odén.

   1986

   • “Hermeneutik und Historik. Schleiermacher, Dilthey und das Problem des Historismus“, i Schleiermacher im besonderen Hinblick auf seine Wirkungsgeschichte in Dänemark, (= Text & Kontext, Sonderreihe, bd. 22).

   1985

   • „Historie- og tidsbevidsthed som forskningsfelt: begrebsanalytiske og socialhistoriske betragtninger”, i Tidsopfattelse og historiebevidsthed, (= Studier i historisk metode, bd. 18).
   • ”Identitet som faghistorisk forskningsfelt”, Historiedidaktik i Norden, bd. 2.

   1984

   • ”The Role of Intellectual History in Dilthey’s ‘Kritik der historischen Vernunft’”, Dilthey-Jahrbuch für Philosophie und Geschichte der Geisteswissenschaften, bd.2.

   1983

   • „Tysk faghistorie i dag“, i N.J. Ringdal (ed.). Frontlinjer i historiefaget. Universitetsforlaget.

   1980

   • „Iggers som historiograf“, i G.G. Iggers, Moderne historievidenskab. Suenson.

   1978

   • ”The Recent Trend in the Inperpretation of Wilhelm Dilthey”, Philosophy of the Social Sciences, bd. 8.

   1977

   • “Formidlingen mellem historiefilosofi og historievidenskab i Wilhelm Diltheys ’Kritik der historischen Vernunft’”, Historisk Tidsskift, bd. 77.
   • ”Wilhelm Dilthey som hermeneutisk historiker”, i Förtolkningsproblem i historia, (= Studier i historiske metode, bd. 12).

   1976

   • ”Et bidrag til revisionen af metodelærens grundlag”, Historisk Tidsskrift, bd. 76.

   1974

   • ”Anmeldelse af  N. Skyum-Nielsen og P. Nørgart (ed.). Film og kildekritik”, Historisk Tidsskrift bd. 74.