Oversigt

  • Bernard Eric Jensen
   Udvalgte faglige publikationer siden 2012. (Oversigt over tidligere faglige publikationer se: Historie – livsverden og fag, 2003, s.399-401.
  • 2022
   • Anmeldelse af Tilde Strandbygaard Jessen Fortid i og for nutid, Nordisk Museologi 2022:2, s.141-47.
   • “Historisme”, 4. bearbejdet udgave, i F. Collin m.fl. (red.), Humanistisk videnskabsteori, s.289-332.
  • 2021
   • “Læghistorie – status og relevans”Historisk Tidsskrift 121:2021, s.201-221.
  • 2020
   • “En tilflytterdreng”Klikkenborgen 2020, s.32-41.
   • “Martin A. Hansen i en historikeroptik”, Landsforeningen Martin A. Hansen Nyhedsbrev, nr. 21 november 2020, s.8-12.
   • Fortiders nærvær. Historikeren Martin A. Hansen, Historia, 2020.
  • 2019
   •  “Exploring Human Subjectivity. Barbara Taylor’s Autobiographies”Life Writing 16:4, s.601-615.
   • “En anmelders selvfakbrikerede gåder, Replik til Simon Larsson”, i Historisk Tidsskrift 118, 2018, s.453-460.
  • 2018
   • Anmeldelse af Tor Eigil Førland Values, Objectivity, and Explanation in Historiography, 2017 (N) Historisk tidsskift, nr. 4, 2018, s.379-382.
   • “En anderledes danmarkshistorie?”, temp – tidsskrift for historie, nr. 16, 2018, s.192-202.
   • “Selvbiografisk faghistorie – en vej til faglig fornyelse” Historisk Tidsskrift bd. 117, 2017, s. 599-612.
  • 2017
   • Historiebevidsthed/fortidsbrug – teori og empiri, Historia, 2017
   • “Historisk identitet, bevidsthed og viden“, i A. Ahle & C. Vollmond (red.), Historiedidaktik, Columbus, 2017
  • 2016
   • “En up-to-date videnskabsteori?“, Temp 12:2016
   • 2015
     • “Sydsvensk historiedidaktik – på slingrekurs“, Scandia 81:2.
     • At gøre fortider nærværende – fagfolks tilgange til reenactment“, i T. Kruse & A. Warring (red.), Fortider – tur/retur. Reenactment og historiebrug, Samfundslitteratur.
     • “Forvaltning af kulturarv – en demokratisk udfordring“, i A. Scherfig (red.), Heritage is commoning, Forlaget Nemo.
     • Anmeldelse af E. Sandmo, Tid til historie, 2015, [N] Historisk Tidsskrift, hf. 2, 2015, s.335-339.

    2014

    • “Historisme”, i F. Collin & S. Køppe (red.), Humanistisk videnskabsteori, (3. rev. og udv. udg.), Lindhardt og Ringhof.
    • Historie – fortidsbrug og erindringsspor. Aarhus Universitetsforlag
   • 2012
      • “Ondt i historien – mellem erindring og glemsel”, i Bjørg Seland (red.), Den vanskelige historien, Høyskoleforlaget.
      • “Medborgerskab – historiseret”, i Trond Solhaug et al. (ed.), Skolen, nasjonen og medborgaren, Trondheim.
      • “Et historiedidaktisk overblik“, i Thomas Binderup et al. (ed.), Historiepædagogik, Kvan.
      • Historiebevidsthed – en nøgle til at forstå og forklare historisk-sociale processer”, i Historiemedvetande – historiebruk, (= Historiedidaktik i Norden bd.9), Malmö.