Identitetspolitik

Identitetspolitik, i takt med at identitet og socialkonstruktivisme er blevet historie- og samfundsfaglige nøglebegreber, er forskere også begyndt at udforske, hvordan der føres identitetspolitik i et samfund. Menneskers identitetsdannelse er til dels et produkt af historisk-sociale processer, og dannelse af identitet udgør følgelig et felt, hvor mennesker bevidst kan søge at fremme eller hæmme dannelsen af bestemte identiteter. At føre identitetspolitik betyder, at man forsøger at påvirke ikke alene menneskers forestillings- og tankeverden, men også deres følelser og holdninger, normer og værdier. Gads Historieleksikon, 4.udg., 2009, s.268.

Niels Finn Christiansen & Bernard Eric Jensen, ‘Kravet om assimilering er gået for vidt’Politiken, kronik, d. 16. dec., 2017. den kan ses her.

Bernard Eric Jensen, Danmarkshistorie er identitetspolitik. Hvordan tackler DR og faghistorikere den udfordring?, bearbejdede slides fra oplæg ved seminaret Danmarkshistorier i 2017 – hvorfor og hvordan på Roskilde Universitet d. 17. november 2017. De kan ses her.

Bernard Eric Jensen, Forvaltning af kulturarv – en demokratisk udfordring, i udstillingskataloget Heritage is commoning, A. Scherfig m.fl. (red.), Forlaget Nemo, 2015, s. 72-85.

Bernard Eric Jensen, “Dansk demokrati – et identitetspolitisk konfliktfelt“, bearbejdede pp-slides af mit oplæg ved Falihos’ årskonferennce om Danskhed på skoleskemaet, Fredericia 11. april 2015. De kan ses her.

Bernard Eric Jensen, “Ondt i historien – mellem erindring og glemsel“, i B. Seland (red.), Den vanskelige historien. Agderseminaret 2011, Høyskoleforlaget, 2012. Artiklen kan downloades her.

Bernard Eric Jensen, “Medborgerskab – historiseret“, i Trond Solhaug m.fl. (red.), Skolen, nasjonen og medborgaren, Trondheim, 2012. Artiklen kan downloades her.

Bernard Eric Jensen, “Historiefag og historiepolitik”, Historiepolitik, [= Slagmark. Tidsskrift for idéhistorie, nr. 60], 2011. Artiklen kan downloades her.

Bernard Eric Jensen, “Handlekompetence/historiebevidsthed – en sammenligning“, i Karin Kragh Blume Dahl m.fl. (red.), Essays om dannelse, didaktik og handlekompetence – inspireret af Karsten Schnack, 2011. Artiklen kan downloades her.

Bernard Eric Jensen, “Faglighed og identitetspolitik”, 1066. Tidsskrift for Historie, årg. 38, nr. 2, 2008. Artiklen kan downloades her.

Bernard Eric Jensen, “Danmarkshistorier som identitetspolitik”, Historie, 2008. Artiklen kan downloades her.

Bernard Eric Jensen, “At føre identitetspolitik i et demokrati: en problemudredning“, i Ove Korsgaard (red.), Medborgerskab, identitet og demokratisk dannelse, 2004.

Bernard Eric Jensen, “History and the Politics of Identity: Reflections on a contested and intricate issue“, i S. Ahonen m.fl. (red.), Bruk og misbruk af historien, (= Historiedidaktik i Norden, bd. 7), 2000. Artiklen kan downloades her.

Bernard Eric Jensen, “Historieformidling og erindringspolitik – i mindefesternes æra“, i B.E. Jensen et al. (red.), Erindringens og glemslens politik, 1996. Artiklen kan downloades her.

Bernard Eric Jensen, “Identitet som faghistorisk forskningsfelt“, Historiedidaktik i Norden, bd.2, 1985. Artiklen kan dowmloades her.