Nyheder

Dette website blev oprettet i januar 2012 samtidig med, at jeg lod mig pensionere, og denne liste drejer sig følgelig om nye udgivelser og foredrag siden da.

December 2023

Bernard Eric Jensen, Kosellecks historik – en statusHistorisk Tidsskrift, 123:2023, 427-456. Det er en debatanmeldelse af S.-L. Hoffmann, Der Riss in der Zeit. Kosellecks ungeschriebene Historik, 2023. 

Bernard Eric Jensen, Begrebshistoriske forviklingerTemp -tidsskrift for historie, 27:2023, 193-207. Det er en debatanmeldelse af K. Bayer & S. Marker, Folket, 2023.

December 2022

Bernard Eric Jensen (medforfatter), Anmeldelse af Tilde Strandbygaard Jessen 2021 Fortid i og for nutid, Nordic Museology, 2022:2, s.141-147.

Bernard Eric Jensen, Historisme, 4. bearbejdet udgave, F. Collin m.fl. (red.), Humanistisk videnskabsteori, Lindhardt og Ringhof, s. 289-332.

Juli 2021

Bernard Eric Jensen, Læghistorie – status og relevansHistorisk Tidsskrift  121:2021, 201-221.

December 2020

Bernard Eric Jensen, En tilflytterdrengKikkenborgen 2020, s. 32-41.

November 2020

Bernard Eric Jensen, Martin A. Hansen i en historikeroptik, Landsforeningen Martin A. Hansen Nyhedsbrev nr. 21 november 2020, s. 8-12.

Oktober 2020

Bernard Eric Jensen, Fortiders nærvær. Historikeren Martin A. Hansen, Historia, 2020, 300 s.

September 2019

Bernard Eric Jensen, The recollections of a South Bank and Dragør boy, 140 s., 2019.

Bernard Eric Jensen, Exploring Human Subjectivity. Barbara Taylor’s AutobiographiesLife Writing 16:4, s.601-615.

Januar 2019

Bernard Eric Jensen, En anmelders selvfakbrikerede gåder, Replik til Simon Larsson, i Historisk Tidsskrift 118, 2018, s.453-460.

November 2018

Bernard Eric Jensen, Anmeldelse af Tor Eigil Førland Values, Objectivity, and Explanation in Historiography, 2017 (N) Historisk tidsskift, nr. 4, 2018, s.379-382.

Maj 2018

Bernard Eric Jensen, En anderledes danmarkshistorie?, temp – tidsskrift for historie, nr. 16, 2018, s.192-202. Det er en debatanmeldelse af de første 6 bind i bogserien 100 danmarkshistorier. Den kan læses her.

April 2018

Bernard Eric Jensen, Hverdagslig fortidsbrug. Strange Fruit som erindringssted, oplæg ved seminar om Fortidsbrug og forskerliv ved Roskilde Universitet d. 13. april 2018. PP-slides kan ses her.

Marts 2018

Bernard Eric Jensen, Selvbiografisk faghistorie – en vej til faglig fornyelse, Historisk Tidsskrift bd. 117, 2017, s. 599-612. Det er en debatanmeldelse af J. Aurell, Theoretical Perspectives on Historians’ Autobiographies (2016). Den kan læses her.

December 2017

Niels Finn Christiansen & Bernard Eric Jensen, Kravet om assimilering er gået for vidt, Politiken, kronik, d. 16. dec. 2017. Den kan læses her: Kronik om assimilatorisk demokrati.

Bernard Eric Jensen, Historiebevidsthed/fortidsbrug – teori og empiri, Historia, 2017, 438 s..

November 2017

Bernard Eric Jensen, Historisk identitet, bevidsthed og viden, i A. Ahle & C. Vollmond (red.), Historiedidaktik, Columbus, 2017, s. 9-23. Den kan læses her.

Bernard Eric Jensen, Danmarkshistorie er identitetspolitik. Hvordan tackler DR og faghistorikere den udfordring?, oplæg ved seminaret Danmarkshistorier i 2017 – hvorfor og hvordan, Roskilde Universitet, d. 17. nov. 2017. De bearbejdede pp-slider kan ses her:Danmarkshistorier i 2017.

Bernard Eric Jensen interviewet af Morten Mikkelsen om DRs Historien om Danmark til Kristeligt Dagblad, d. 1. nov. 2017. Den første artikel Historiestrid er en strid om, hvem det danske ‘vi’ er kan læses her: Historiestrid. Den anden artikel Det er vores historie, men hvem er ‘vi’? kan læses her: Vores historie.

Juni 2017

Bernard Eric Jensen interviewet af Anna-Lise Bjerager til Grænsen nr. 3 2017, s.12-17. Artiklen Danmark for folket! Men hvem er folket? kan ses her: Danmark for folket.

April 2017

Bernard Eric Jensen interviewet af Hanne Munk Petersen til JyllandsPosten d. 9. april 2017. .Artiklen Danmarkshistorie er ikke bare historie – det er konflikt og politik. Den kan ses her: Danmarkshistorie.

Marts 2017

Bernard Eric Jensen, Historiedidaktiske brudflader, oplæg ved VIA University College, Ceresbyen Aarhus d. 9. marts 2017. De bearbejdede pp-slides kan ses her: Historiedidaktiske brudflader.

November 2016

Bernard Eric Jensen, Konkurrerende historiebegreber – baggrund, kendetegn, brugbarhed. Oplæg ved seminaret Over alle grenser, Norsk lokalhistorisk institut, Oslo d. 10. nov. 2016. De bearbejdede pp-slider kan ses her: Konkurrerende historiebegreber.

Juni 2016

Bernard Eric Jensen, En up-to-date videnskabsteori?temp – tidskrift for historie nr. 12 2016, s.191-202. Det er en anmeldelse af D.Budtz Petersen m.fl. (red), Kampen om disciplinerne, 2015. Artiklen kan læses her: En up-to-date videnskabsteori?

April 2016

Bernard Eric Jensen, Åsteder som fortidsbrug – faglige og identitetspolitiske udfordringer, oplæg ved seminaret Fra åsted til minnested, Stiftelsen Arkivet, Kristiansand d. 28. april 2016. De bearbejdede pp-slides kan ses her: Åsteder.

Januar 2016

Bernard Eric Jensen, Hvem ejer kulturarven?, oplæg ved seminaret Kulturarv og borgerinddragelse – hvem, hvorfor og hvordan Vesthimmerlands Museum, Aars d. 21. januar 2016. De bearbejdede pp-slides kan ses her: Hvem ejer kulturarven?

December 2015

Bernard Eric Jensen, Sydsvensk historiedidaktik – på slingrekursScandia. Tidskrift för historisk forskning bd. 81, hf. 2 2015, s. 111-123. En temanummer om historiedidaktik. Artiklen kan læses her: Sydsvensk historiedidaktik.

Bernard Eric Jensen, At gøre fortiden nærværende – fagfolks tilgange til reenactment, i T. Kruse & A. Warring (red.), Fortider tur/retur. Reenactment og historiebrug, Samfundslitteratur 2015, s. 115-140.

November 2015

Bernard Eric Jensen, Historiebevidsthed i – i teori og praksis, oplæg ved VIA University College, Ceresbyen, Aarhus d. 12. nov. 2015. De bearbejdede pp-slides kan ses her: Historiebevidsthed.

Oktober 2015

Bernard Eric Jensen, Vi er alle samtidsengagererede og fremadrettede fortidsbrugere, Timo Talks om Hvad skal vi med fortiden?, Timotheuskirken, Valby d. 20. oktober 2015. Den skal ses her: www.timotalks.dk/bernard-eric-jensen/

September 2015

Bernard Eric Jensen, Talepapir om Hvem ejer kulturarven? ved seminaret HVA’ MÆ KULURarvEN? d. 10. sept. 2015 ved Københavns Universitet Amager i forbindelse med Golden Days. Det kan ses her:Hvem ejer kulturarven?

August 2015

Bernard Eric Jensen, Forvaltning af kulturarv – en demokratisk udfordring, i A. Scherfig m.fl. (red.), Heritage is commoning. Golden Days 2015, Forlaget Nemo, 2015, s. 72-85.

Juni 2015

Bernard Eric Jensen, Anmeldelse af E. Sandmos Tid for historie[N] Historisk Tidsskrift, 2015 hf. 2, s. 335-339. Den kan læses her: Sandmo-anmeldelse.

April 2015

Bernard Eric Jensen, Fortidsbrug i det postnationale Danmark, oplæg ved Historielærerforeningens kursus om Folk, nation og fortidsbrug i Frederica d. 15. april 2015. De bearbejdede pp-slider kan ses her: Postnationalt fortidsbrug.

Bernard Eric Jensen, Dansk demokrati – et identitetspolitisk konfliktfelt, oplæg ved FAlihos’ årskonference om Danskhed på skoleskemaet i Fredericia d. 11. april 2015. DE bearbejdede pp-slides kan ses her: Dansk demokrati.

Bernard Eric Jensen, En useriøs og fordomsfuld polemiker. (Den findes også på historieweb.dk). En kommentar til Thomas Aastrup Rømers angreb på den form for historiedidaktik, som jeg går ind for. Den kan læses her: Rømer -kommentar.

Januar 2015

Bernard Eric Jensen interviewet af Henrik Thorvald Rasmussen til festivalsavisen Historiske dage 2015. Artiklen Historie er livets læremester  kan læses her: Livets læremester.

Oktober 2014

Bernard Eric Jensen, Jelling som historiebevidsthed, oplæg ved seminaret Historielærerens dag d. 22. oktober 2014 ved Nationalt Center for Historie- og Kulturarvsformidling i Jelling. De bearbejdede pp-slides kan ses her: Jelling som historiebevidsthed.

August 2014

Bernard Eric Jensen, Historiebrugere på tidsrejse, oplæg ved Dansk historikermøde 2014 ved Syddansk Universitet i Odense d. 28. august 2014. De bearbejdde pp-slides kan ses her: Historiebrugere på tidsrejse.

Bernard Eric Jensen, Historie – fortidsbrug og erindringsspor, Aarhus Universitetsforlag, 244 s.

Juni 2014

Bernard Eric Jensen, Historisme, i F. Collin & S. Køppe (red.), Humanistisk videnskabsteori, 3. udv. udg., Lindhardt & Ringhof, 2014, s. 265-310. Den nye udgave indbefatter nu en behandling af den litterære nyhistorisme (New Historicism).

November 2013

Bernard Eric Jensen, Managing cultural heritage in present-day Denmark, oplæg ved seminaret Understanding and developing regimes of integration, inclusion and exclusion in the Nordic Countries d. 27. nov. 2013 ved Gøteborg Universitet. De bearbejdede pp-slides kan ses her: Managing cultural heritage.

September 2013

Bernard Eric Jensen, Historiedidaktiske udfordringer, der trænger sig på, oplæg ved Historiestudiet, Aarhus Universitet d. 27. sept. 2013. De bearbejdede pp-slides kan ses her: Historiedidaktiske udfordringer.

Januar 2013

Bernard Eric Jensen, Forskning i fortidsbrug. På vej fra bindestregshistorie til fagligt nybrud, oplæg d. 9. januar 2013 ved et nordisk seminar om Historiebrugere og erindringsarbejde ved Roskilde Universitet. De bearbejdede pp-slides kan ses her: Forskning i fortidsbrug.

August 2012

Bernard Eric Jensen, Medborgerskab – historiseret, i T. Solhaug m.fl. (red.), Skolen, Nasjonen og medborgaren, tapir akademisk forlag, 2012, s. 99-110. Der skelnes her mellem en (i) ahistorisk, (ii) evolutionær og (iii) revisionistisk historiebevidsthed.

Juni 2012

Bernard Eric Jensen, Et historiedidaktisk overblik, i T. Binderup & B. Troelsen (red.), Historiepædagogik, Kvan, 2012, s. 96-115. Der skelnes her mellem en (i) centralstyret, (ii) fagstyret og (iii) brugerstyret historiedidaktik.

Maj 2012

Bernard Eric Jensen, Ondt i historien – mellem erindring og glemsel, i B. Seland (red.), Den vanskelige historie, Høyskoleforlaget, 2012, s. 11-30. Artiklen kan læses her: Ondt i historien.

April 2012

Bernard Eric Jensen, Historiebrug – et fagligt nybrud?, forelæsning ved Roskilde Universitet d. 23. april 2012. De bearbejdede pp-slides kan ses her: Historiebrug.

Januar 2012

Bernard Eric Jensen, Historiebevidsthed – en nøgle til at forstå og forklare historisk-sociale processer, i P. Eliasson m.fl. (red.), Historiemedvetande – historiebruk (= Historiedidaktik i Norden bd. 9, del 1), Malmö Högskola, 2012, s. 14-34. Artiklen kan læses her: Historiebevidsthed 2012.