Teorihistorie

Teorihistorie. Der kan være et betydeligt overlap mellem idéhistorie og det, der benævnes teorihistorie – altså studiet af, hvorledes tænkningen omkring et bestemt teorikompleks har ændret sig over tid. (…) Idéhistorie er studiet af, hvorledes de store tankesystemer og ideologier er blevet dannet og omdannet. Det er kendetegnende for idéhistoriske studier, at de næsten udelukkende beskæftiger sig med de store tænkere og deres idéverden, altså med tænkningen hos samfundets religiøse, kulturelle og videnskabelige elite. Idéhistorie fremstår følgelig som en historie set oppefra. Gads Historieleksikon, 4. udg., 2009, s.267.

Bernard Eric Jensen, “Historisme” (3. rev. og udv. udgave) i F. Collin & S. Køppe (red.) Humanistisk videnskabsteori, Lindhardt og Ringhof, 2014.

Bernard Eric Jensen, “At handle i tid og rum. Et socialkonstruktivistisk historiebegreb“, Historisk Tidsskrift, bd. 111, 2011. Artiklen kan downloades her.

Bernard Eric Jensen, “Fra materialistisk samfundshistorie til socialkonstruktivistisk kulturhistorie – en status“, Historie, 2009. Artiklen kan downloades her.

Bernard Eric Jensen, “Faghistorikeres historiebegreb: baggrund, kendetegn og virkninger“, Historisk Tidsskrift, bd. 104, 2004. Artiklen kan downloades her.

Bernard Eric Jensen, “Historisme”, i F. Collin & S. Køppe (red.). Humanistisk videnskabsteori, 2. udv. udg., DR-Forlaget, 2002.

Bernard Eric Jensen, In the footsteps of a father. The handling of a legacy in the 20th century Danish debates on method and theory“, i F. Meyer m.fl. (red.), Nordic Historiography in the 20th Century, 2000. Artiklen kan downloades her.

Bernard Eric Jensen, “Teoriens årti – 70’erne revisited“, i N. de Coninck-Smith et al. (red.). Historiens kultur. Fortælling – kritik – metode, 1997. Artiklen kan downloades her.

Bernard Eric Jensen, “Historisme“, i F. Collin & S. Køppe (red.), Humanistisk videnskabsteori, DR-Forlaget, 1995.

Bernard Eric Jensen, “‘Frihed i de europæiske kulturer’ – anskuet som et historisk tema“, nu og da, nr. 1, 1986. Artiklen kan downloades her.