Mindeord

Henrik Skovgaard Nielsen (1943-2010)

Bernard Eric Jensen, “Henrik Skovgaard Nielsen – pragmatiker og banebryder”, Noter, nr. 187, 2010. Den kan downloades her.

Vagn Oluf Nielsen (1933-2008)

Bernard Eric Jensen, “Efterskrift: En historie om et skolefag – på en anderledes måde”, i Vagn Oluf Nielsen, Samfund, Skole og Historieundervisning 1770’erne -1970’erne, Billesø & Baltzer, 2011. Den kan downloades her.

Niels Finn Christiansen & Bernard Eric Jensen, “Vagn Oluf Nielsen“, Historisk Tidsskrift, bd. 109, 2009. Artiklen kan downloades her.

Sven Sødring Jensen (1937-1989)

Bernard Eric Jensen, “Efterskrift: Den historiske roman og nybruddet i historiedidaktikken“, i Sven Sødring Jensen, Historie og fiktion. Historiske børneromaner i undervisningen, 1990. Artiklen kan downloades her.

Historiestudiet på Danmarks Lærerhøjskole (1984-2003)

Bernard Eric Jensen, “Historie på Lærerhøjskolen“, Noter om historie og undervisning, nr. 120, 1994. Artiklen kan downloades her.

Interview med Bernard Eric Jensen, “Historiebevidsthed: fortidsfortolkning<>nutidsforståelse<>fremtidsforventning“, Historie og samtidsorientering, 1985. Artiklen kan downloades her.

University College, Dublin (1968-1969)
Bernard Eric Jensen & Katherine O’Doherty, “Is Truth Our Aim?“, i Philip Pettit (red.), The Gentle Revolution: Crisis in the Universities, 1969. Artiklen kan downloades her.

Nørre Gymnasium (1960-1963)

Bernard Eric Jensen, “Atmosfæren på Nørre G.“, i Poul Madsen (red.)., Nørre Gymnasium. Karen Kjærs Skole 1818-1968, 1968. Artiklen kan downloades her.