Kulturarv

Kulturarv, betegnelse for menneskers forhold til de(n) kultur(er), hvori de lever. Er udgangspunktet et antropologisk eller socialkonstruktivistisk kulturbegreb, vil ingen socialt fungerende mennesker være uden kultur. De vil alle have tilegnet sig dele af de(n) kultur(er), hvori de lever og virker, og i den forstand kan de siges at have arvet dele af den eller disse kulturer. Ligesom ingen mennesker i praksis er historieløse, vil heller ingen være kulturløse. Når begrebet kulturarv bruges i dag, er der som regel ikke kun indbygget en henvisning til et bestemt erindringsfællesskab(fx dansk kultur = det danske folks kultur), men brugeren af ordet har samtidig en opfattelse af, hvad der er det værdifulde og umistelige i den pågældende kultur. I så fald bruges kulturarv ikke længere som et deskriptivt, men som et normativt begreb. Gads Historieleksikon, 4. udg., 2009, s.358.

Bernard Eric Jensen, Hvem ejer kulturarven?, bearbejdede pp-slides fra et oplæg ved konferencen Kulturarv og brugerinddragelse – hvem, hvorfor, hvordan, Vesthimmerlands Museum, Aars d. 21. januar 2016. De kan ses her.

Bernard Eric Jensen, indlæg om Hvem ejer kulturarven? ved Golden Days seminaret Hva’ mæ kulturARVen?, Københavns Universitet, Amager d. 10. september 2915. Det kan læses her.

Bernard Eric Jensen i samtale med Josefine Albris og Michael Bøss om Kulturarv og kulturarvsforvaltning, DR P1 Eftermiddag d. 8. september, 2015.

Bernard Eric Jensen, Forvaltning af kulturarv – en demokratisk udfordring, i udstillingskataloget Heritage is commoning, A. Scherfig m.fl. (red.), Forlaget Nemo, 2015, s. 72-85.

Bernard Eric Jensen, “Forvaltning af kulturarv – en faglig og demokratisk udfordring“, bearbejdede PowerPoint-slides fra et oplæg ved seminar om Bruk af kulturarv, september 2013. De kan ses her.

Bernard Eric Jensen, “Retten til at definere en kulturarv“, Arkæologisk Forum, nr. 20, 2009. Artiklen kan downloades her.

Bernard Eric Jensen, “Kulturarv – et nyt politisk slagord“, Historie & samfundsfag, nr. 4, 2008. Artiklen kan downloades her.

Bernard Eric Jensen, Kulturarv – et identitetspolitisk konfliktfelt, 2008. Se under bøger.

Bernard Eric Jensen, “At forvalte kulturarv: en identitetspolitisk arbejds- og kampplads”, i P. Aronsson (red.), Demokratisk kulturarv?, Linköpings Universitet, 2006. Artiklen kan downloades her.

Interview med Bernard Eric Jensen, “En kanon i værdikampen“, Asterisk, nr. 16, 2004. Artiklen kan downloades her.

Bernard Eric Jensen, “‘Frihed i de europæiske kulturer’ – anskuet som et historisk tema“, nu og da, nr. 1, 1986. Artiklen kan downloades her.