Identitetshistorie

Identitetshistorie, i takt med at identitet er blevet et historie- og samfundsteoretisk nøglebegreb og en socialkonstruktivistisk tilgang mere almindelig, har interessen for at forske i identitetshistorie været stigende. Da dannelsen af identitet sker ved at markere forskelle, er det afgørende at se på de socio-kulturelle kategorier, som gennem tiderne er brugt til at markere forskelle mellem mennesker, og undersøge de virkninger, som brugen af kategorierne har haft. Gads Historieleksikon, 4. udg., 2009, s.267.

Bernard Eric Jensen, Exploring Human Subjectivity. Barbara Taylor’s AutobiographiesLife Writing 16:4, s.601-615.

Bernard Eric Jensen, “Fortidsbrug i det postnationale Danmark“, bearbejdede pp-slides af mit oplæg ved Historielærerforeningens regionskursus Folk, nation og fortidsbrug, Fredericia 15. april 2015. De kan ses her.

Bernard Eric Jensen, “Faglighed og identitetspolitik”, 1066. Tidsskrift for Historie, årg. 38, nr. 2, 2008. Artiklen kan downloades her.

Bernard Eric Jensen, “Danske skolesyn – historiseret”, Kvan, bd. 26, nr. 74, 2006. Artiklen kan downloades her.

Bernard Eric Jensen, “Writing European History – the Danish Way“, i A. Pók m.fl. (red.), European History: Challenge for a Common Future, (= Shaping European History, bd. 3), 2002. Artiklen kan downloades her.

Bernard Eric Jensen, “Dansk identitetshistorie II“, Historisk Tidsskrift, bd.95, 1995. Artiklen kan downloades her.

Bernard Eric Jensen, “Europa som politisk dannelse – Om danske Europahistoriers historie”, kapitel 5 i Bernard Eric Jensen, Historiedidaktiske sonderinger, DLH, 1994. Artiklen kan downloades her

Bernard Eric Jensen, “Dansk identitetshistorie I“, Historisk Tidsskrift, bd.92, 1992. Artiklen kan downloades her.

Bernard Eric Jensen, “Det engelske imperium 1688-1850“, i Rule Britannia. De britiske øer 1688-1990, (= Den jyske historiker, nr. 54-55), 1991. Artiklen kan downloades her.

Bernard Eric Jensen, “Stavnsbåndsjubilæer som politisk teater“, i 1788 i 1988. Traditionen utro, (= Den jyske historiker, nr.45), 1988. Artiklen kan downloades her.

Bernard Eric Jensen, “Frankrig set med britiske øjne 1780-1820“, i K.K. Kristiansen et at. (red.), Fjendebilleder og fremmedhad, 1988. Artiklen kan downloades her.

Bernard Eric Jensen, “Identitet som faghistorisk forskningsfelt“, Historiedidaktik i Norden, bd.2, 1985. Artiklen kan dowmloades her.