Historiedidaktik

Historiedidaktik, betegnelse for overvejelser over, hvordan historie bliver formidler og brugt i et samfund. Tidligere blev historiedidaktik defineret som systematiske overvejelser over, hvorfor og hvordan der skulle undervises i historie i folkeskole og gymnasium – dvs. som en historieundervisningens teori. Den vedrørte altså udelukkende historie inden for skolen. Siden 1980’erne er historiedidaktik blevet omdefineret som følge af, at begrebet historiebevidsthed er gjort til disciplinens omdrejningspunkt. I dag defineres historiedidaktik som det at udforske historiebevidsthedens dannelse og omdannelse, dens former og brugfunktioner. Gads Historieleksikon, 4. udg., 2009, s.241.

Bernard Eric Jensen, Historisk identitet, bevidsthed og viden, i A. Ahle & C. Vollmond (red.), Historiedidaktik, Columbus, 2017, s. 9-23.

Bernard Eric Jensen, Sydsvensk historiedidaktik – på slingrekurs, Scandia, 81:2, 2015, s.111-123. Den kan ses her.

Bernard Eric Jensen, En useriøs og fordumsfuld polemiker. Det er et indlæg på historieweb.dk og kommentar til Thomas Aastrup Rømers kritik af min tilgang til historie og historiedidaktik (findes også på historieweb.dk). Den kan ses her.

Bernard Eric Jensen, Historiebevidsthed – i teori og praksis, bearbejdede pp-slides fra et foredrag ved VIA University College, Aarhus d. 12. november 2015. De kan ses her.

Bernard Eric Jensen, “Historiedidaktiske udfordringer, der trænger sig på“, bearbejdede PowerPoint-slides fra et oplæg på Historiestudiet, Aarhus Universitet, september 2013. De kan ses her.

Bernard Eric Jensen, “Et historiedidaktisk overblik“, i Thomas Binderup m.fl. (red.), Historiepædagogik, Kvan, 2012. Der skelnes heri mellem: en (i) centralstyret, (ii) fagstyret og (iii) brugerstyret historiedidaktik.

Bernard Eric Jensen, “Indførelsen af en obligatorisk historiekanon – et didaktisk eksperiment“, Historie & samfundsfag, nr. 3, 2010. Artiklen kan downloades her.

Interview med Bernard Eric Jensen, “Kampen om historiens vingesus“, Asterisk, nr. 45, 2009. Artiklen kan downloades her.

Bernard Eric Jensen, “Et historiedidaktisk opgør – svar på tiltale“, Historisk Tidsskrift, bd. 108, 2008. Artiklen kan downloades her.

Bernard Eric Jensen, “Historiebrugsdidaktik: om at etablere en ny slags historiedidaktik”, i S. Ongstad (red.), Fag og didaktikk i lærerutdanning, Universitetsforlaget, 2006. Artiklen kan downloades her.

Bernard Eric Jensen, “En re-traditionaliseirng af historiefaget“, Historie & samfundsfag, nr. 4, 2006. Artiklen kan downloades her.

Bernard Eric Jensen, “En velfunderet historiedidaktik? – en replik“, i Hastværk, (= Den jyske historiker, nr. 108), 2005. Artiklen kan downloades her.

Bernard Eric Jensen, “Counterfactual History and its Educational Potential“, i P. Kemp (red.), History in Education, 2005. Artiklen kan downloades her.

Bernard Eric Jensen, “Om at skifte (fag)didaktisk paradigme: en eksemplarisk historie?, i Karsten Schnack (red.), Didaktik på kryds og tværs, 2004.

Bernard Eric Jensen, “En offensiv historiedidaktik – baggrund, kendetegn, opgave“, i M.-B. Ohman Nielsen m.fl. (red.), Fagdidaktikk på offensiven, 2003. Artiklen kan downloades her.

Bernard Eric Jensen, “Historiedidaktik og faghistorie på kollisionskurs“, [Svensk] Historisk Tidskrift, bd. 122, 2002. Artiklen kan downloades her.

Bernard Eric Jensen, “History in schools and in society at large: reflections on the historicity of history teaching“, in Council for Cultural Co-operation, The misuse of history, Council of Europe Publishing, 2000. Kan downloades her.

Bernard Eric Jensen, “Indledning“, i H. Brinckmann et al. (red.), At skabe historie – ideer til historieundervisning, 1998. Artiklen kan downloades her.

Bernard Eric Jensen, “Historie i og uden for skolen – Findes her et historiedidaktisk paradigmeskift?”, kapitel 3 i Bernard Eric Jensen, Historiedidaktiske sonderinger, DLH, 1994. Artiklen kan downloades her.

Bernard Eric Jensen, “Historiedidaktik. Hvad er det?”, kapitel 4 i Bernard Eric Jensen, Historiedidaktiske sonderinger, DLH, 1994. Artiklen kan downloades her.

Bernard Eric Jensen, Historiedidaktiske sonderinger, 1994. Se under bøger.

Bernard Eric Jensen, “Efterskrift: Den historiske roman og nybruddet i historiedidaktikken“, i Sven Sødring Jensen, Historie og fiktion. Historiske børneromaner i undervisningen, 1990. Artiklen kan downloades her.