Historiebrug

Historiebrug, samlebetegnelse for de måder, hvorpå mennesker kan bruge det fortidge i deres liv. Den mest grundlæggende form for historiebrug er den, hvor mennesker bruger deres historiebevidsthed, når de skal handle i hverdagen – dvs. bruger den til at frembringe historie (Geschichte machen, making history). I så fald vil en pragmatisk historieinteresse være den fremherskende og styrende. Der findes imidlertid også en antikvarisk historieinteresse, der er kendetegnet ved en fascination af det forgangne som sådan. Gads Historieleksikon, 4. udg., 2009, s.241.

Bernard Eric Jensen, Læghistorie – status og relevansHistorisk Tidsskrift  121:2021, 201-221.

Bernard Eric Jensen, Martin A. Hansen i en historikeroptik, Landsforeningen Martin A. Hansen Nyhedsbrev nr. 21 november 2020, s. 8-12.

Bernard Eric Jensen, Fortiders nærvær. Historikeren Martin A. Hansen, Historia, 2020, 300 s.

Bernard Eric Jensen, Hverdagslig fortidsbrug. Strange Fruit som erindringssted, oplæg ved seminar om Fortidsbrug og forskerliv ved Roskilde Universitet d. 13. april 2018. PP-slides kan ses her.

Bernard Eric Jensen, At gøre fortider nærværende – fagfolks tilgange til reenactment, i Tove Kruse & Anette Warring, Fortider tur/retur. Reenactment og historiebrug, Samfundslitteratur, 2015, s. 115-140. Link: http://samfundslitteratur.dk/bog/fortider-turretur

Bernard Eric Jensen, Historiebevidsthed – i teori og praksis, bearbejdede pp-slides fra et foredrag ved VIA University College, Aarhus d. 12. november 2015. De kan ses her.

Bernard Eric Jensen, “Fortidsbrug i det postnationale Danmark“, bearbejdede pp-slides af mit oplæg ved Historielærerforeningens regionskursus Folk, nation og fortidsbrug, Fredericia 15. april 2015. De kan ses her.

Interview med Bernard Eric Jensen, Historie er livets lærermester, Festivalavisen Historiske Dage 2015 d. 21.02.15. Det kan ses her.

Bernard Eric Jensen, “Jelling som historiebevidsthed“, bearbejdede PowerPoint-slides fra et oplæg ved Historielærerens dag, Nationalt videncenter for historie- og kulturarvsforvaltning i Jelling d. 22.10.2014. De kan ses her.

Bernard Eric Jensen, Historie – fortidsbrug og erindringsspor, Aarhus Universitetsforlag, 2014. Heri defineres historie som menneskers fortidsbrug, og der skelnes mellem (i) arkaisk, (ii) skriftbaseret, (iii) moderne og (iv) postmoderne fortidsbrug. For nærmere oplysninger klik her.

Bernard Eric Jensen, “Forskning i fortidsbrug – på vej fra bindestregshistorie til fagligt nybrud“, bearbejdede PowerPoint-slides fra oplæg ved et nordisk seminar om Historiebrugere og erindringsarbejde, Roskilde, januar 2013. De kan ses her.

Bernard Eric Jensen, “Ondt i historien – mellem erindring og glemsel“, i B. Seland (red.), Den vanskelige historien. Agderseminaret 2011, Høyskoleforlaget, 2012. Artiklen kan downloades her.

Bernard Eric Jensen, “Historiebrug – et fagligt nybrud?“, PowerPoint-slides fra forelæsning på Roskilde Universitet d. 23.04.2012. De kan ses her.

Bernard Eric Jensen, “Using a Past.  Magistra Vitae Approaches to History“, i A. Eriksen m.fl. (red.), Negotiating Pasts in the Nordic Countries: Interdisciplinary Studies in History and Memory, 2009. Artiklen kan downloades her.

Bernard Eric Jensen, “Et fag i splid med sig selv – antikvarisk eller pragmatisk historiebrug?“, i Historikerens lille bibel, (= Rubicon, 17. årg., nr. 2), 2009. (Også trykt i Noter om historie og undervisning, nr. 182, 2009). Artiklen kan dowmloades her.

Bernard Eric Jensen, “Usable Pasts: Comparing Approaches to Popular and Public History“, i Paul Ashton m.fl. (red.). People and Their Pasts, 2008.

Bernard Eric Jensen, “Historiebrugsdidaktik: om at etablere en ny slags historiedidaktik”, i S. Ongstad (red.), Fag og didaktikk i lærerutdanning, Universitetsforlaget, 2006. Artiklen kan downloades her.

Bernard Eric Jensen, “Historie som erindring – på sporet af menigmands historiebrug“, i B.E. Jensen, At bruge historie – i en sen/postmoderne tid, 2000. Artiklen kan downloades her.

Bernard Eric Jensen, “Folk og fag“, Historieformidling, (= Den jyske historiker, ekstranr.), 1995. Artiklen kan downloades her.