Historiebevidsthed

Historiebevidsthed, den faglige betegnelse for den form for bevidsthed, der vedrører historie som levet liv og dermed som en levende og virksom proces. Mennesker bliver både formet af og er selv med til at forme historisk-sociale processer, og de kan derfor siges at være såvel historieskabte som historieskabende. At have historiebevidsthed vedrører det forhold, at mennesker bærer tiden og dermed det historiske i sig, og begrebet vedrører, hvordan såvel det fortidige som det fremtidige er nærværende og virksomt i det nutidige. Gads Historieleksikon, 4.udg., 2009, s.240.

Bernard Eric Jensen, Historiebevidsthed/fortidsbrug – teori og empiri, Historia, 2017.

Bernard Eric Jensen, Sydsvensk historiedidaktik – på slingrekurs, Scandia, 81:2, 2015, s.111-123. Den kan ses her.

Bernard Eric Jensen, Historiebevidsthed – i teori og praksis, bearbejdede pp-slides fra et foredrag ved VIA University College, Aarhus d. 12. november 2015. De kan ses her.

Bernard Eric Jensen, “Jelling som historiebevidsthed“, bearbejdede PowerPoint-slides fra et oplæg ved Historielærerens dag, Nationalt videncenter for historie- og kulturarvsforvaltning i Jelling d. 22.10.2014. De kan ses her.

Bernard Eric Jensen, “Medborgerskab – historiseret“, i Trond Solhaug m.fl. (red.), Skolen, nasjonen og medborgaren, Trondheim, 2012. Artiklen kan downloades her.

Bernard Eric Jensen, “Historiebevidsthed – en nøgle til at forstå og forklare historisk-sociale processer“, i Historiemedvetande – historiebruk, (= Historiedidaktik i Norden bd.9), Malmö, 2012. Artiklen kan downloades her.

Bernard Eric Jensen, “Handlekompetence/historiebevidsthed – en sammenligning“, i Karin Kragh Blume Dahl m.fl. (red.), Essays om dannelse, didaktik og handlekompetence – inspireret af Karsten Schnack, 2011. Artiklen kan downloades her.

Bernard Eric Jensen, “Historiebevidsthed – i medvind og modvind“, Historie & samfundsfag, nr. 1, 2010. Artiklen kan downloades her

Bernard Eric Jensen, “Et historiedidaktisk opgør – svar på tiltale“, Historisk Tidsskrift, bd. 108, 2008. Artiklen kan downloades her.

Bernard Eric Jensen, “Med livsverden som afsæt”, FHH, nr. 48, 2004. Artiklen kan downloades her.

Bernard Eric Jensen, “Den fortsatte kamp om det historiedidaktiske historiebegreb”, i Hvor går historiedidaktikken?, (= Historiedidaktik i Norden bd. 8), Trondheim, 2004. Artiklen kan downloades her.

Bernard Eric Jensen, “Historiebevidsthed. Hvordan går det med det historiedidaktiske paradigmeskift?“, Noter om historie og undervisning, nr. 148, 2001. Artiklen kan downloades her.

Bernard Eric Jensen, “Historiebevidsthed: begrebsanalytisk, samfundsteoretisk, didaktisk”, (tidligere udgivet i svensk oversættelse i), C. Karlegärd & K.-G. Karlsson (red.). Historiedidaktik, Lund, 1997. Artiklen kan downlaodes her:

Bernard Eric Jensen, “Historiebevidsthed og historie – hvad er det?“, i H. Brinckmann et al. (red.), Historieskabt såvel som historieskabende. 7 historiedidaktiske essays, 1996. Artiklen kan downloades her.

Bernard Eric Jensen, “Historie som læreproces“, i M. Morsing m.fl. (red.), Læreprocesser i virksomheden, 1996. Artiklen kan downloades her.

Bernard Eric Jensen, “‘Historiebevidsthed’ og ‘historisk bevidsthed’ – Nye modeord eller tiltrængt reform?”, kapitel 2 i Bernard Eric Jensen, Historiedidaktiske sonderinger, DLH, 1994. Artiklen kan downloades her.

Bernard Eric Jensen, “Europa som historiebevidsthed – Om historiebevidsthedens kendetegn, brugsværdi og kvalitet”, kapitel 7 i Bernard Eric Jensen, Historiedidaktiske sonderinger, DLH, 1994. Artiklen kan downloades her.

Bernard Eric Jensen, “I og uden for skolen“, kapitel 1 i Bernard Eric Jensen, Historiedidaktiske sonderinger, 1994. Artiklen kan downloades her.

Bernard Eric Jensen, “Historie- og tidsbevidsthed som forskningsfelt: begrebanalytiske og socialhistoriske betragtninger“, i Tidsopfattelse og historiebevidsthed, (= Studier i historisk metode, bd. 18), 1985. Artiklen kan downloades her.

Interview med Bernard Eric Jensen, “Historiebevidsthed: fortidsfortolkning<>nutidsforståelse<>fremtidsforventning“, Historie og samtidsorientering, 1985. Artiklen kan downloades her.