Historiografi

Historiografi, samlebetegnelse for det forskningsfelt, der udforsker historieskrivningens og -forskningens historie. Historiografi er en af de historiefaglige discipliner, der løbende bidrager til den faglige selvrefleksion. Det er også en disciplin, hvor der føres kampe om, hvad der skal være fagets identitet og kendetegn. I historiografi undersøger man, hvad der kendetegner faghistorisk forskning og fremstillinger på forskellige tidspunkter og i forskellige socio-kulturelle sammenhænge, og arbejdet med denne disciplin skal fremme indsigten i historiefagets egen historicitet. Gads Historieleksikon, 4. udg., 2009, s.247.

Bernard Eric Jensen, Martin A. Hansen i en historikeroptik, Landsforeningen Martin A. Hansen Nyhedsbrev nr. 21 november 2020, s. 8-12.

Bernard Eric Jensen, Fortiders nærvær. Historikeren Martin A. Hansen, Historia, 2020, 300 s.

Bernard Eric Jensne, “Selvbiografisk faghistorie – en vej til faglig fornyelse“, Historisk Tidsskrift bd. 117, 2017, s. 599-612. Den kan læses her.

Bernard Eric Jensen, “Historiefag og historiepolitik“, Historiepolitik, [= Slagmark. Tidsskrift for idéhistorie, nr. 60], 2011. Artiklen kan downloades  her.

Bernard Eric Jensen, “Using a Past.  Magistra Vitae Approaches to History“, i A. Eriksen m.fl. (red.), Negotiating Pasts in the Nordic Countries: Interdisciplinary Studies in History and Memory, 2009. Artiklen kan downloades her.

Bernard Eric Jensen, “Et fag i splid med sig selv – antikvarisk eller pragmatisk historiebrug?“, i Historikerens lille bibel, (= Rubicon, 17. årg., nr. 2), 2009. (Også trykt i Noter om historie og undervisning, nr. 182, 2009). Artiklen kan dowmloades her.

Bernard Eric Jensen, “Danmarkshistorier som identitetspolitik”, Historie, 2008. Artiklen kan downloades her.

Bernard Eric Jensen m. fl., “Nordic National Histories”, i S. Berger (red.), The Contested Nation, Palgrave Macmillan, 2008. Den kan downloades her.

Bernard Eric Jensen, “Faghistorikeres historiebegreb: baggrund, kendetegn og virkninger“, Historisk Tidsskrift, bd. 104, 2004. Artiklen kan downloades her.

Bernard Eric Jensen, “En flabet og folkekær fagmand – Søren Mørch som historieskriver“, i R. Dahlberg (red.), Anvendt historie, 2003. Artiklen kan downloades her.

Bernard Eric Jensen, “Writing European History – the Danish Way“, i A. Pók m.fl. (red.), European History: Challenge for a Common Future, (= Shaping European History, bd. 3), 2002. Artiklen kan downloades her.

Bernard Eric Jensen, In the footsteps of a father. The handling of a legacy in the 20th century Danish debates on method and theory“, i F. Meyer m.fl. (red.), Nordic Historiography in the 20th Century, 2000. Artiklen kan downloades her.

Bernard Eric Jensen, “Den faghistoriske biografi – som eksperimentarium betragtet“, i A.B. Richard m.fl., Livet fortalt – litteraturhistoriske og faghistoriske biografier i 1990erne, 1999. Se under bøger.

Bernard Eric Jensen, “Danmarkshistorie – en genre i opløsning?“, i B.E.Jensen m.fl., Danmarkshistorier – en erindringspolitisk slagmark, 1997. Se under bøger.

Bernard Eric Jensen, “Om dansk faghistorie“, Kritik, nr. 130, 1997. Artiklen kan downloades her.

Bernard Eric Jensen (medforfatter), “Dansk faghistorie i 90’erne“, Noter om historie og undervisning, nr. 137, 1997. Artiklen kan downloades her.

Bernard Eric Jensen, “Fagets dobbeltansigt – videnskab og politik i dansk faghistorie“, i Mangfoldighedens pris. Dansk faghistorie – en status, (= Den jyske historiker, nr. 75), 1997. Artiklen kan downloades her.

Bernard Eric Jensen, “Europa som politisk dannelse – Om danske Europahistoriers historie”, kapitel 5 i Bernard Eric Jensen, Historiedidaktiske sonderinger, DLH, 1994. Artiklen kan downloades her

Bernard Eric Jensen, “Dansk faghistorie i europæisk perspektiv – Om en dansk særudvikling“, kapitel 6 i Bernard Eric Jensen, Historiedidaktiske sonderinger, DLH, 1994. Artiklen kan downloades her.

Bernard Eric Jensen, “A new kind of history? Changing ideals in Danish historical research“, Europa. European Review of History, bd. 1, 1993. Artiklen kan downloades her

Bernard Eric Jensen, “Historiografi: historikernes læremester?“, i I. Norrlid et al. (red.). Över gränser. Festskrift til Birgitta Odén, 1987. Artiklen kan downloades her.

Bernard Eric Jensen, “Tysk faghistorie i dag“, i N.J. Ringdal (red.), Frontlinjer i historiefaget, 1983. Artiklen kan downloades her.

Bernard Eric Jensen, “Efterskrift: Iggers som historiograf“, i G.G. Iggers, Moderne historievidenskab, 1980. Artiklen kan downloades her.