Erindring

Erindring, et historie- og samfundsfagligt begreb, der vedrører det sagforhold, at mennesker både bevarer og bearbejder deres opsamlede erfaringer til brug for deres fremtidige virksomhed. Erindring bliver et fagligt nøglebegreb, så snart ens tilgang til historie er baseret på en handlingsteori, og i takt med at der er sket en mærkbar opprioritering af kulturhistorie som forskningsfelt. Det er eksempelvis ikke muligt at arbejde med begreber som identitet, historiebevidsthed og livshistorie, uden at menneskers erindringsarbejde må tildeles en central plads i teoridannelsen. Gads Historieleksikon, 4. udg., 2009, s.140.

Bernard Eric Jensen, En tilflytterdrengKikkenborgen 2020, s. 32-41.

Bernard Eric Jensen, The recollections of a South Bank and Dragør boy, 140 s., 2019.

Bernard Eric Jensen, Exploring Human Subjectivity. Barbara Taylor’s AutobiographiesLife Writing 16:4, s.601-615.

Bernard Eric Jensen, “Harald Welzer som erindringsforsker: en viderefører af Halbwachs-Assmann-traditionen?“, Tidsskriftet Antropologi, nr. 52, 2006. Artiklen kan downloades her.

Bernard Eric Jensen, “Historie som erindring – på sporet af menigmands historiebrug“, i B.E. Jensen, At bruge historie – i en sen/postmoderne tid, 2000. Artiklen kan downloades her.